Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3135
Title: Hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở một số vùng canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Nguyễn, Văn Công
Keywords: Thuốc bảo vệ thực vật
Hiện trạng sử dụng
Bảo vệ môi trường
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 5 .- Tr.26-30
Abstract: Sản xuất lúa được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Đồng bằng sông Cửu Long. Ðặc biệt để đảm bảo an ninh lương thực trong nước và nhu cầu xuất khẩu, việc thâm canh tăng vụ đang được đẩy mạnh trong toàn vùng. Song song đó, việc sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa cũng tăng theo. Kết quả điều tra nghiên cứu về thực trạng quản lý và sử dụng thuốc cho thấy người dân thường sử dụng các loại thuốc có độ độc loại II và III theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thuốc thường không được sử dụng hợp lý về tần suất, thời gian và liều lượng. Không an toàn trong việc sử dụng và bảo quản là vấn đề đáng quan tâm trong số hộ dân được phỏng vấn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3135
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.