Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31352
Nhan đề: Hình ảnh mặt trăng trong đời sống dân gian Của 3 dân tộc “Khmer, Hoa, Kinh”
Tác giả: Nguyễn, Hữu Khanh
Trần, Thị Diễm Trinh
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tóm lược lại những thông tin cơ bản nhất về Mặt Trăng, một vệ tinh của Trái Đất. Hệ thống lại những quan niệm của con người về Mặt Trăng với góc độ theo nét văn hóa của từng dân tộc. Tìm hiểu về những lễ hội về Mặt Trăng còn tồn tại đến hôm nay. Định hướng đề tài ngoại khóa trong hoạt động dạy học.
Mô tả: 52 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31352
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.