Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31371
Title: Tối ưu hóa các thông số công nghệ để nâng cao khả năng tách hơi nước trong thiết bị lọc dầu chân không công suất 6000 lít/giờ
Authors: Hoàng, Ngọc Nhân
Đào, Đức Thịnh
Trần, Anh Tùng
Nguyễn, Hồng Lĩnh
Keywords: Tối ưu hóa
Hàm lượng nước
Lọc dầu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.23-29
Abstract: Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu sử dụng các ứng dụng toán học để tối ưu hóa khả năng tách hơi nước hòa tan trong thiết bị lọc dầu công suất 6000 lít/giờ, đồng thời vẫn đảm bảo được các tiêu chí kỷ thuật khác của dung dịch dầu. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã xây dựng phương trình toán học biểu diễn mối quan hệ giữa đường kính lỗ phun và góc nghiêng lo phun trong máy lọc dầu, với thời gian tách hơi lượng nước hòa tan trong dầu bằng phương pháp thực nghiệm, qua đó đã xác định được thông số hình học tối ưu của vòi phun trong quá trình tách hơi nước hòa tan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31371
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.