Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31371
Nhan đề: Tối ưu hóa các thông số công nghệ để nâng cao khả năng tách hơi nước trong thiết bị lọc dầu chân không công suất 6000 lít/giờ
Tác giả: Hoàng, Ngọc Nhân
Đào, Đức Thịnh
Trần, Anh Tùng
Nguyễn, Hồng Lĩnh
Từ khoá: Tối ưu hóa
Hàm lượng nước
Lọc dầu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.23-29
Tóm tắt: Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu sử dụng các ứng dụng toán học để tối ưu hóa khả năng tách hơi nước hòa tan trong thiết bị lọc dầu công suất 6000 lít/giờ, đồng thời vẫn đảm bảo được các tiêu chí kỷ thuật khác của dung dịch dầu. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã xây dựng phương trình toán học biểu diễn mối quan hệ giữa đường kính lỗ phun và góc nghiêng lo phun trong máy lọc dầu, với thời gian tách hơi lượng nước hòa tan trong dầu bằng phương pháp thực nghiệm, qua đó đã xác định được thông số hình học tối ưu của vòi phun trong quá trình tách hơi nước hòa tan.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31371
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.