Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31405
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến đặc tính mài mòn của lớp màng cứng CRN được chế tạo bằng phương pháp phún xạ xung DC
Tác giả: Trần, Văn Đua
Từ khoá: SKD11
Màng cứng
CrN
Ma sát
Mòn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.84-90
Tóm tắt: Màng cứng gốc Crôm thường được sử dụng bảo vệ bề mặt khỏi sự cào xước và mài mòn, giảm ma sát, chống dính, tăng tuổi thọ làm việc của chi tiết và dụng cụ. Đặc tính mài mòn của lớp màng cứng CrN được quyết định bởi phương pháp và các tham số công nghệ trong quá trình tạo màng. Nội dung của bài báo trình bày khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng khí, tần số xung, nhiệt độ để đến đặc tính mài mòn của lớp màng cứng CrN được tạo phủ bằng phương pháp phún xạ xung DC trên nền thép SKD11.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31405
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.