Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3155
Title: Phát triển năng lượng sạch và bền vững cho khu vực Đông Nam Á
Authors: Nguyễn, Đức Tú
Keywords: Năng lượng sạch
Đông Nam Á
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 5 .- Tr.54-55
Abstract: Khu vực Đông Nam Á có tiềm năng về năng lượng sạch, nếu các quốc gia trong khu vực tận dụng được các thành tựu mới đây trong công nghệ phát điện và và truyền tải các năng lượng tái tạo có thể đạt được các mục tiêu an ninh năng lượng trong khi giảm đáng kể rủi ro về xã hội, môi trường và chính trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3155
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.