Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31580
Nhan đề: Bốn kinh nghiệm qua tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Tác giả: Mai Anh
Từ khoá: Đại hội điểm
Kinh nghiệm
Miền Trung – Tây Nguyên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.22-24
Tóm tắt: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực miễn Trung – Tây Nguyên đã tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở tại đại hội (sau đây gọi tắt là đại hội thí điểm). Các đại hội được tổ chức chu đáo, trang trọng, bảo đảm diễn ra đúng quy định, nguyên tắc, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31580
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.