Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31607
Title: Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với bảo vệ môi trường tại tỉnh Bình Định
Authors: Trần, Thị Thùy Trang
Keywords: Quản lý nhà nước
Bảo vệ môi trường
Bình Định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.73-75
Abstract: Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thời gian qua, kinh tế của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên và thải vào môi trường các loại chất thải đã làm gia tăng áp lực, tác động xấu lên môi trường của tỉnh. Việc làm này đang dần hủy hoại môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Vì vậy, một vấn đề đặt ra là cần phải có những giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với bảo vệ môi trường để khắc phục kịp thời ô nhiễm môi trường nhằm hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31607
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.