Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31633
Nhan đề: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Mai, Thanh Nghị
Từ khoá: Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Địa phương khởi nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.76-79
Tóm tắt: Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 242/KH- UBND về việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020. Sau gần 4 năm triển khai, hoạt động khởi nghiệp đã đạt được một số kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa sâu rộng, qua đó, các dự án khởi nghiệp được tạo điều kiện hỗ trợ, liên kết, trao đổi học hỏi lẫn nhau để ngày càng hoàn thiện và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, với mục tiêu phấn đấu trở thành một “địa phương khởi nghiệp”, thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31633
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.