Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32436
Title: Sự phát triển của công nghệ quốc phòng Trung Quốc trong những thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Phan, Duy Quang
Keywords: Công nghệ quốc phòng
Công nghiệp quốc phòng
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.22-29
Abstract: Công nghệ quốc phòng tối tân có vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình thực hiện tham vọng cường quốc quân sự hàng đầu thế giới của Trung Quốc. Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực trong và ngoài nước do đại dịch Covid-I9 gây ra, nên công nghệ quốc phòng vẫn được Trung Quốc ưu tiên đầu tư phát triển. Tình hình này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chủ quyền lãnh thổ và môi trường an ninh của Việt Nam. Bài viết xem xét, đánh giá về trình độ phát triển của công nghệ quốc phòng Trung Quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32436
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.