Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32440
Nhan đề: Xây dựng con đường xanh ở Trung Quốc – Nghiên cứu trường hợp thành phố Nam Kinh
Tác giả: Nhâm, Thị Lý
Phạm, Thị Minh Trang
Từ khoá: Con đường xanh
Nam Kinh
Trung Quốc
Văn minh sinh thái
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.30-38
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đang ngày càng chú trọng hơn đến việc bảo tồn, quy hoạch và xây dựng không gian xanh nhằm gìn giữ và cải thiện môi trường sinh thái, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân, đồng thời góp phần thu hút phát triển kinh tế du lịch. Từ năm 2013 đến nay, Nam Kinh là một trong nhiều thành phố ở Trung Quốc, sau khi khảo sát, tham khảo kinh nghiệm trong nước và nước ngoài, thành phố Nam Kinh cũng đã bắt đầu tiến hành xây dựng các tuyến đường xanh mang đặc sắc Nam Kinh trên phạm vi toàn thành phố. Trong bài viết này, tác giả bước đầu tìm hiểu vấn đề xây dựng con đường xanh ở Trung Quốc, trong đó tập trung nghiên cứu trường hợp thành phố Nam Kinh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32440
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.