Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3247
Title: Khảo sát thành phần và trữ lượng cá tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư
Authors: Bành, Thanh Hùng
Trần, Phú Hòa
Nguyễn, Võ Châu Ngân
Keywords: 
Thành phần loài
Trữ lượng
Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 7 .- Tr.28-30
Abstract: Bài viết đánh giá sự đa dạng về thành phần loài và trữ lượng các loài cá bảo đảm sự sinh trưởng và phát triển, tạo nguồn cung cấp bổ sung số lượng cá cho kênh mương bên ngoài rừng, góp phần sử dụng hợp lý và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng tràm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3247
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.