Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3251
Nhan đề: Du lịch tâm linh ở An Giang nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững
Tác giả: Ngô, Thị Phương Lan
Dương, Đức Minh
Từ khoá: Du lịch tâm linh
An Giang
Phát triển du lịch bền vững
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.29-36
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh ở An Giang bài viết đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững đa chiều theo các khía cạnh kinh tế, văn hóa và xã hội tại An Giang.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3251
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_604.05 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.