Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3268
Title: Hệ thống bài tập nâng cao phần Nhiệt động lực học Vật lý lớp 10 THPT
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Nguyễn, Duy Đăng
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chủ đề 1: nội năng và sự biến đổi nội năng 1. Tóm tắt kiến thức. 2. Bài tập vận dụng. Chủ đề 2: các nguyên lí của nhiệt động lực học 1. Tóm tắt kiến thức. 2. Bài tập vận dụng.
Description: 54 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3268
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
979.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.