Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3280
Title: Tìm hiểu về nguồn gốc khối lượng của hạt cơ bản
Authors: Huỳnh, Anh Huy
Trần, Kim Huệ
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày hai lý thuyết quan trọng là đại lượng khối lượng và mô hình chuẩn của vật lý hạt. Từ đó đưa ra giả thuyết về hạt Higgs góp phần giải thích khối lượng của mọi vật trong vũ trụ.
Description: 47 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3280
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.