Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32990
Title: Khả năng vượt khó của sinh viên Việt Nam và một số yếu tố liên quan
Authors: Nông, Thị Hồng Linh
Hà, Huỳnh Trang
Phùng, Thị Dung
Vũ, Thị Mỹ Linh
Đào, Thị Diệu Linh
Keywords: Khả năng vượt khó
Chỉ số vượt khó
Yếu tố ảnh hưởng
Sinh viên Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.69-83
Abstract: Kết quả nghiên cứu theo lát cắt ngang trên 918 sinh viên từ sáu trường đại học khác nhau của Việt Nam cho thấy, khả năng vượt khó của sinh viên theo giới tính, năm học và môi trường sống không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê nhưng lại có sự khác biệt ở điều kiện kinh tế gia đình và sự hỗ trợ xã hội của sinh viên. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ một người đặc biệt, người có thể là chỗ dựa tin cậy, đặc biệt về mặt tinh thần cho sinh viên là yếu tố có khả năng dự báo mức độ vượt khó của sinh viên Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32990
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.