Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/333
Title: Xây dựng khung năng lực tham vấn nghề nghiệp của chuyên viên tư vấn học đường trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Quản, Thương Lý
Keywords: Khung năng lực tham vấn nghề nghiệp
Chuyên viên tư vấn
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 420 .- Tr.61-64
Abstract: Trong quản lí nhân sự, khung năng lực là một phương pháp tổng hợp nhằm hỗ trợ cho việc tuyển dụng và xây dựng các chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống quản lí thành tích và đãi ngộ cho đội ngũ quản lí cũng như nhân viên trong tổ chức. Phương pháp quản lí dựa trên năng lực là một phương pháp xác định, chuẩn hóa, áp dụng các hành vi có thể để tạo ra sự khác biệt và hiệu quả giữa một cá nhân xuất sắc với những người bình thường và đảm bảo một cách hiểu thống nhất khi nói về các hành vi quan trọng gắn với công việc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/333
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_267.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.