Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33441
Nhan đề: Những nội dung cần quan tâm trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Điều lệ Đảng
Kiểm tra
Vi phạm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.31-33
Tóm tắt: Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ngành Kiểm tra đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; xây dựng Đảng và cùng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33441
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.