Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33568
Title: Sử dụng điện hiệu quả thay vì "hà tiện"
Authors: Hải Phượng
Keywords: Tiết kiệm điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 230 .- Tr.28-29
Abstract: Những “thủ phạm vô hình” tồn tại trong gia đình gây tiêu tốn điện năng từ rất lâu nhưng chúng ta đều chưa để ý đến vì đó đều là những thiết bị điện cơ bản luôn hiện hữu trong mỗi hộ gia đình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33568
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.