Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33568
Nhan đề: Sử dụng điện hiệu quả thay vì "hà tiện"
Tác giả: Hải Phượng
Từ khoá: Tiết kiệm điện
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 230 .- Tr.28-29
Tóm tắt: Những “thủ phạm vô hình” tồn tại trong gia đình gây tiêu tốn điện năng từ rất lâu nhưng chúng ta đều chưa để ý đến vì đó đều là những thiết bị điện cơ bản luôn hiện hữu trong mỗi hộ gia đình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33568
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.