Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3360
Title: Vận dụng định hướng giáo dục tích hợp STEM trong soạn giảng một số hoạt động dạy học phần quang hình học chương trình VL11CB
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Trần, Hữu Nghĩa
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong đề tài này, tôi đã nghiên một phần cơ sở lý luận về giáo dục STEM: các khái niệm, định nghĩa, lịch sử ứng dụng STEM ở nước ta…Từ những cơ sở lý luận đó cùng với nội dung của phần Quang hình học chương trình Vật lí 11 cơ bản, tôi đã thiết kế hoạt động giảng dạy của một số bài trong chương này. Tuy nhiên, tôi chỉ dừng lại ở việc khảo sát khả năng ứng dụng STEM vào trong giảng dạy, chưa tiến hành thực nghiệm sư phạm.
Description: 46 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3360
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.