Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3377
Title: Nhiệt và nhiệt độ
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Lưu, Thị Huyền Trân
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu ba vấn đề chính: lí thuyết về nhiệt và nhiệt độ; sự ảnh hưởng của nhiệt độ; các hiện tượng vật lí thường gặp liên quan vấn đề nhiệt. Đầu tiên, luận văn đưa ra các khái niệm nhiệt, nhiệt độ theo quan điểm vi mô và vĩ mô. Luận văn còn giới thiệu các hệ thống đo nhiệt độ, lịch sử hình thành và phát triển nhiệt kế, đơn vị đo nhiệt độ. Các lí thuyết về năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt lượng, nhiệt dung, công cơ học đều được đề cập đến và giải thích. Thứ hai, luận văn đã nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ từ sự truyền nhiệt đến sự giãn nở vì nhiệt của các chất. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của nhiệt độ đến động thực vật cũng rất quan trọng. Nhiệt độ Trái Đất và nhiệt độ vũ trụ, đặc biệt là độ không tuyệt đối đều được luận văn nhắc đến. Cuối cùng, từ những hiểu biết có được sẽ giải thích một số hiện tượng vật lí thường gặp trong cuộc sống liên quan nhiệt.
Description: 58 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3377
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.