Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3389
Title: Cấp sổ bảo hiểm điện tử nhằm hạn chế tình trạng cầm cố, thế chấp sổ
Authors: Phạm, Tuấn Đạt
Keywords: Sổ bảo hiểm điện tử
Hạn chế
Cầm cố
Thế chấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 04 .- Tr.74-75
Abstract: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cho phép người lao động (NLĐ) được giữ sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) để theo dõi quá trình đóng BHXH của chủ doanh nghiệp (DN). Từ thực tế này, một số NLĐ do thiếu tiền bạc đã đem cầm cố, thế chấp sổ BHXH để có những khoản vay tức thời.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3389
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_990.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.