Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33898
Nhan đề: Nghiên cứu áp dụng công nghệ không đào trong thi công hạ ngầm cáp viễn thông điện lực
Tác giả: Chu, Việt Thức
Nguyễn, Việt Tiến
Từ khoá: Công nghệ không đào
Hạ ngầm
Cáp viễn thông điện lực
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.23-26
Tóm tắt: Hiện nay, quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ tại các đô thị của nước ta, các hệ thống cáp Viễn thông - Điện lực cũng theo đó mà phát triển rất mạnh mẽ điều đó làm bộ mặt đô thị ngày càng "xấu xí" và phát sinh các vấn đề gây mất an toàn về điện, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ... là rất lớn. Bài báo này thảo luận về khả năng sử dụng công nghệ không đào (trenchless) để hạ ngầm các hệ thống cáp Viễn thông - Điện lực và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để có thể áp dụng công nghệ trên ở nước ta.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33898
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.