Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33905
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Công Tráng-
dc.contributor.authorHuỳnh, Thanh Duy-
dc.date.accessioned2020-09-11T02:16:06Z-
dc.date.available2020-09-11T02:16:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7675-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33905-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh sản của ễnh ương (Kaloula pulchra) trong điều kiện nhân tạo. Kết quả ghi nhận được các chỉ tiêu sinh học sinh sản: thời gian hiệu ứng 5,2 ± 0,8 giờ ở nhiệt độ 28,6 ± 0,10C; TLSS 62,5 ±7,0%; SSSTT 143.285 ±5.860 trứng/kg; tỷ lệ thụ tinh 94,7±2,0%; TGN 20,5±0,9 giờ ở nhiệt độ 28,6±0,10C với tỷ lệ nở 98,1±0,8%; thời gian biến thái 15,0±0,1 ngày ở nhiệt độ 30,1±0,10C và tỷ lệ sống sau 40 ngày ương là 13,8±1,4%. Đây là nghiên cứu đầu tiên về sản xuất giống nhân tạo ễnh ương (Kaloula pulchra) tại Việt Nam, nó cung cấp những dữ liệu quan trọng cho những nghiên cứu tiếp theo về ễnh ương.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.85-92-
dc.subjectỄnh ươngvi_VN
dc.subjectKaloula pulchravi_VN
dc.subjectSản xuất giốngvi_VN
dc.subjectỄnh ương giốngvi_VN
dc.titleNghiên cứu sản xuất giống nhân tạo ễnh ương (Kaloula pulchra)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.78 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.