Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34066
Nhan đề: Các nhân tố tác động tới sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thị Bích Duyên
Từ khoá: Chất lượng dịch vụ
Ngân hàng điện tử
Việt Nam
Sự thỏa mãn khách hàng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.98-101
Tóm tắt: Thông qua phương pháp phân tích định lượng, nghiên cứu cho thấy, sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam chịu sự tác động chủ yếu từ cung cách phục vụ, tính đáp ứng tin cậy và phương tiện hữu hình. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy, mức độ hài lòng của nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT có sự khác biệt về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và thu nhập.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34066
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.