Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34107
Nhan đề: Phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm các nước trên thế giới và một số đề xuất đối với Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Quy
Từ khoá: Kinh tế tuần hoàn
Kinh nghiệm thế giới
Việt Nam
Gợi ý
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.60-63
Tóm tắt: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã và đang tạo ra những thách thức tới suy thoái môi trường. Điều này đã thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn ra đời và phát triển tại Việt Nam. Bởi, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn không những giúp giảm thiểu rủi ro về khan hiếm các nguồn lực trong tương lai, giải quyết các vấn đề môi trường, mà còn hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam. Dựa trên kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tuần hoàn, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giúp Việt Nam hiện thực hóa và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34107
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.