Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34141
Title: Bất đẳng thức qua các kỳ thi Olympic dưới góc nhìn của một bổ đề
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Phương pháp giải toán
Bất đẳng thức
Bổ đề
Kỳ thi Olympic
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 497 .- Tr.34-43
Abstract: Bài viết: Bài toán mở đầu; Áp dụng trực tiếp bổ đề; Một số hướng khai thác bổ đề qua các bài toán Olympic; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34141
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.