Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34176
Nhan đề: Không ngừng tiến bước
Tác giả: Carbonara, Peter
Từ khoá: Adobe Systems
Phần mềm
Năng lực cạnh tranh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.164
Tóm tắt: Adobe Systems tiếp tục làm mới mình trong khi vẫn giữ phong độ trong lĩnh vực phần mềm rất cạnh tranh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34176
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
870.57 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.