Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3418
Title: Hệ thống kiến thức và phân loại bài tập nhiệt chương chất khí
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Nguyễn, Thị Mai Quyền
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung luận văn được viết theo chủ đề, dạng toán cụ thể, bám sát nội dung của sách giáo khoa lớp 10 cơ bản, gồm các phần chính sau: Phần 1: Cơ sở lý luận của đề tài Phần 2: Tóm tắt lý thuyết cơ bản về nhiệt học Phần 3: Kết luận Nội dung được trình bày chi tiết gồm: lý thuyết cơ bản, phương pháp giải, bài tập giải mẫu, bài tập đề nghị đối với bài tập định tính,định lượng và bài tập đồ thị. các bài tập trình bày trong luận văn đều có phương pháp giải và hướng dẫn giải cụ thể từ đó có thể giúp HS giải được các bài tập tương tự, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, phát triển năng lực tự làm việc của HS. Đề tài được viết với mục đích là để phân loại và giải được bài tập vật lý phần nhiệt học trên cơ sở các bài tập giải mẫu nhằm mục đích nâng cao kỹ năng học tập và nhận thức của bản thân.
Description: 54 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3418
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
998.05 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.