Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34210
Nhan đề: Khảo sát một số hoạt tính sinh học của dịch chiết rễ cây Mật nhân [Eurycama tangifoha Jack) thu hái ở vùng núi huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Tác giả: Võ, Khánh Hà
Trương, Thị Minh Hạnh
Giang, Thị Kim Liên
Mai, Thị Phương Chi
Trần, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Dịch chiết
Gia Lai
Hoạt tính sinh học
Kháng viêm
Rễ cây mật nhân
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.56-61
Tóm tắt: Dịch chiết nước không có khả năng ức chế các cytokine tiền viêm làTNF alpha, IL-6 (proinflammatory cytokines), không có khả năng ức chế enzym a-glucosiđase với nồng độ thử thấp hơn hoặc bằng 256 pg/mL và không có khả năng gây độc tế bào ung thư với các dòng MKN7, SW626, HL-60, SK-Mel-2, NIH/3T3. Dịch chiết ethanol 80% có khả năng gây độc tế bào ung thư với các dòng tế bào ung thư trên các dòng KB, Hep-G2, Lu, MCF7 ở mức trung bình yếu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34210
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.