Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3425
Title: Hệ thống kiến thức và phân loại bài tập chương sóng ánh sáng VL12NC
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Võ, Thị Minh Trân
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống lại toàn bộ những nội dung chính yếu của chương : Sóng ánh sáng – chương trình Vật lí 12 Nâng cao qua 4 chủ đề : Tán sắc ánh sáng -Các loại quang phổ -Nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng -Tia hồng ngoại, tử ngoại, rơn-ghen và thang sóng điện từ. Phân tích và tìm ra những dạng bài tập thông dụng và phân loại cụ thể, rõ ràng theo từng dạng
Description: 93 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3425
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.