Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34270
Title: Trung tâm giống thủy sản An Giang nâng cao năng lực sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ Israel
Authors: Nguyễn, Minh Thư
Keywords: Giống tôm càng xanh
Trung tâm giống thủy sản An Giang
Năng lực sản xuất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 4 .- Tr.33-35
Abstract: Tôm càng xanh (.Macrobrachium rosenbergii) là đối tượng thủy sản nước ngọt có kích thước lớn và có giá trị cao trong thị trường xuất khẩu. Trên thế giới, nghề nuôi tôm càng xanh cũng đã phát triển từ khá sớm và tương đối rộng rãi, không chỉ ở những nước có sự phân bố loài này ngoài tự nhiên, mà cả những nước khác với con giống du nhập từ những quốc gia có loài này phân bố tự nhiên. Ở Việt Nam, đặc biệt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tôm càng xanh được xem như một đối tượng xuất khẩu thủy sản nước ngọt chủ lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34270
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.