Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34270
Nhan đề: Trung tâm giống thủy sản An Giang nâng cao năng lực sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ Israel
Tác giả: Nguyễn, Minh Thư
Từ khoá: Giống tôm càng xanh
Trung tâm giống thủy sản An Giang
Năng lực sản xuất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 4 .- Tr.33-35
Tóm tắt: Tôm càng xanh (.Macrobrachium rosenbergii) là đối tượng thủy sản nước ngọt có kích thước lớn và có giá trị cao trong thị trường xuất khẩu. Trên thế giới, nghề nuôi tôm càng xanh cũng đã phát triển từ khá sớm và tương đối rộng rãi, không chỉ ở những nước có sự phân bố loài này ngoài tự nhiên, mà cả những nước khác với con giống du nhập từ những quốc gia có loài này phân bố tự nhiên. Ở Việt Nam, đặc biệt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tôm càng xanh được xem như một đối tượng xuất khẩu thủy sản nước ngọt chủ lực.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34270
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.