Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3432
Title: Nghiên cứu chế tạo lớp phun phủ Plasma Al2O3-40TiO2 ứng dụng để nâng cao độ bền các chi tiết máy =
Other Titles: Research on fabricaiion of plasma spray Al2O3-40TiO2 coating for wear resistant application of machine parts
Authors: Bùi, Văn Khoản
Kiều, Đăng Trường
Lê, Thu Quý
Lê, Đăng Thắng
Ngô, Văn Dũng
Nguyễn, Thanh Phú
Nguyễn, Quốc Mạnh
Keywords: Phun phủ plasma
Lớp phủ Al2O3-40TiO2
Thiết kế thực nghiệm Taguchi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.103-108
Abstract: Bài báo trình bày kết quả ứng dụng phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi để xây dựng chế độ phun phủ plasma tạo lớp phủ gồm Al2O3-40TiO2 có độ cứng cao, nhằm phục hồi và nâng cao tuổi thọ làm việc của chi tiết máy. Có 3 thông số công nghệ chế tạo đã được khảo sát, bao gồm dòng điện, khoảng cách phun và tốc độ cấp bột phun. Độ cứng tế vi được đo trên mặt cắt ngang lớp phủ. Trên cơ sở thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã tính toán, phân tích ảnh hưởng của 3 thông số cơ bản của chế độ phun. Các kết quả thu được là cơ sở để thiết lập quy trình công nghệ phun phủ cho cánh quạt Roots dùng trong các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3432
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
303.16 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.