Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34333
Title: Bảo vệ gan
Authors: Huỳnh, Văn Nhiệm
Keywords: Gan
Chăm sóc và bảo vệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 607 .- Tr.27-28
Abstract: Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất và giữ vai trò rất đặc biệt trong cơ thể. Nó thực hiện hơn 500 nhiệm vụ cần thiết cho sự sống và sức khỏe của con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34333
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.