Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34352
Title: Một số vấn đề về sở hữu và sử dụng đất của người Chăm ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Authors: Lê, Trần Quyên
Keywords: Dân tộc Chăm
Sở hữu đất đai
Sử dụng đất đai
Ninh Thuận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.60-67
Abstract: Bài viết đề cập đến tập quán và biến đổi về sở hữu và sử dụng đất của người Chăm tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu (Ninh Phước, Ninh Thuận); tác động của vấn đề này đến quan hệ gia đình và xã hội người Chăm ở nơi đây từ năm 1975 đến nay. Tác động tích cực là cơ sở hạ tầng trong thôn phát triển nhanh, đời sống người dân dần cải thiện, nhận thức của đồng bào Chăm về giá trị đất đai được nâng cao. Tuy nhiên, cũng nảy sinh nhiều vấn đề cần quan tâm như mối quan hệ gia đình và họ hàng bị xáo trộn, mâu thuẫn trong cộng đồng gia tăng khi đất đai trở thành một tài sản có giá trị cao. Bài viết này tập trung vào một số vấn đề về sở hữu và sử dụng đất cũng như một số tác động khiến quan hệ gia đình bị xáo trộn và mâu thuẫn xã hội nảy sinh ở cộng đồng người Chăm hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34352
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.