Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34362
Title: Ảnh hưởng của mật độ trồng, lượng bón đạm đến sinh trưởng và phát triển của giống cỏ Guatemala (Tripsacum laxum)
Authors: Lê, Văn Hà
Vũ, Quang Giảng
Hồ, Văn Trọng
Bùi, Văn Hảo
Keywords: Cỏ Guatemala
Trâu bò
Sơn La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 88 .- Tr.56-64
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân ure đến sinh trưởng phát triển và năng xuất cỏ Guatemala nhằm đưa ra mật độ trồng và lượng phân bón ure phù hợp, góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh cỏ Guatemala tại Sơn La. Thời gian nghiên cứu từ tháng 1 – tháng 12/2017 tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Thí nghiệm gồm hai nhân tố được thiết kế theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với mật độ trồng là 80.000 hom/ha, 55.000 hom/ha và lượng phân đạm bón lần lượt là 160; 200; 240 kg/ha/năm. Kết quả thu được cho thấy; tỷ lệ sống sau khi trồng 30 ngày đều đạt ở mức cao trên 90%. Mật độ trồng thích hợp nhất đối với cỏ Guatemala là 55.000 hom/ha và mức bón phân đạm thích hợp là 240 kgN/ha/năm. Ở mật độ 55.000 hom/ha và mức bón phân 240 kg/ha/năm có năng suất chất xanh cao nhất. 25,22 tấn/lứa/ha.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34362
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.