Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34362
Nhan đề: Ảnh hưởng của mật độ trồng, lượng bón đạm đến sinh trưởng và phát triển của giống cỏ Guatemala (Tripsacum laxum)
Tác giả: Lê, Văn Hà
Vũ, Quang Giảng
Hồ, Văn Trọng
Bùi, Văn Hảo
Từ khoá: Cỏ Guatemala
Trâu bò
Sơn La
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 88 .- Tr.56-64
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân ure đến sinh trưởng phát triển và năng xuất cỏ Guatemala nhằm đưa ra mật độ trồng và lượng phân bón ure phù hợp, góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh cỏ Guatemala tại Sơn La. Thời gian nghiên cứu từ tháng 1 – tháng 12/2017 tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Thí nghiệm gồm hai nhân tố được thiết kế theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với mật độ trồng là 80.000 hom/ha, 55.000 hom/ha và lượng phân đạm bón lần lượt là 160; 200; 240 kg/ha/năm. Kết quả thu được cho thấy; tỷ lệ sống sau khi trồng 30 ngày đều đạt ở mức cao trên 90%. Mật độ trồng thích hợp nhất đối với cỏ Guatemala là 55.000 hom/ha và mức bón phân đạm thích hợp là 240 kgN/ha/năm. Ở mật độ 55.000 hom/ha và mức bón phân 240 kg/ha/năm có năng suất chất xanh cao nhất. 25,22 tấn/lứa/ha.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34362
ISSN: 1859-0802
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.