Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3437
Title: Nghiên cứu, thiết kế công nghệ phục hồi và đưa vào vận hành van an toàn hơi chính cho lò hơi công nghệ CFB =
Other Titles: The research, design of recovery technology and to operate main safety-valve for boiler with CFB technology
Authors: Hoàng, Trung Kiên
Hoàng, Văn Gợt
Phạm, Huy Dũng
Keywords: Phục hồi van an toàn lò hơi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.28-34
Abstract: Hai chi tiết quan trọng nhất của van an toàn hơi chính là thân động và thân tĩnh với hai bề mặt tiếp xúc làm kín, chúng làm việc trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Van phải dừng làm việc khi các bề mặt làm kín bị hư hỏng và cũng kéo theo lò hơi phải dừng hoạt động. Bài báo này trình bày về việc nghiên cứu tìm phương pháp công nghệ chế tạo thân động và thân tĩnh van để phục hồi cụm van an toàn hơi chính.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3437
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
363.66 kBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.