Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34552
Title: Chăm sóc sức khỏe trong gia đình và dòng họ của người Si La ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Authors: Hoàng, Thị Lê Thảo
Trương, Văn Cường
Keywords: Sức khỏe
Chăm sóc sức khỏe
Nhân học y tế
Gia đình
Dòng họ
Người Si La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.80-87
Abstract: Bài viết dựa trên góc nhìn nhân học y tế để tìm hiểu và phân tích mối quan hệ giữa việc chăm sóc sức khỏe với tổ chức gia đình và thiết chế dòng họ của người Si La ở xã Can Hồ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Xuất phát từ quan niệm về những nguyên nhân gây ra ốm đau, bệnh tật, người Si La đã có những ứng xử và thực hành tương ứng ở các cấp độ thiết chế xã hội (gia đình, dòng họ). Ở cấp độ gia đình, hoạt động chăm sóc sức khỏe chủ yếu thể hiện ở những kiêng kỵ và truyền đạt kinh nghiệm qua các thế hệ ông bà, bố mẹ, con cháu. Trong thiết chế dòng họ, đặc điểm cư trú theo dòng họ đã tăng cường tính cố kết giữa các gia đình thành viên, trong đó nổi bật là sự tương trợ về vật chất và tinh thần trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34552
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.