Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34552
Nhan đề: Chăm sóc sức khỏe trong gia đình và dòng họ của người Si La ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Tác giả: Hoàng, Thị Lê Thảo
Trương, Văn Cường
Từ khoá: Sức khỏe
Chăm sóc sức khỏe
Nhân học y tế
Gia đình
Dòng họ
Người Si La
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.80-87
Tóm tắt: Bài viết dựa trên góc nhìn nhân học y tế để tìm hiểu và phân tích mối quan hệ giữa việc chăm sóc sức khỏe với tổ chức gia đình và thiết chế dòng họ của người Si La ở xã Can Hồ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Xuất phát từ quan niệm về những nguyên nhân gây ra ốm đau, bệnh tật, người Si La đã có những ứng xử và thực hành tương ứng ở các cấp độ thiết chế xã hội (gia đình, dòng họ). Ở cấp độ gia đình, hoạt động chăm sóc sức khỏe chủ yếu thể hiện ở những kiêng kỵ và truyền đạt kinh nghiệm qua các thế hệ ông bà, bố mẹ, con cháu. Trong thiết chế dòng họ, đặc điểm cư trú theo dòng họ đã tăng cường tính cố kết giữa các gia đình thành viên, trong đó nổi bật là sự tương trợ về vật chất và tinh thần trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34552
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.