Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34563
Title: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lựa chọn đúng trọng tâm kiểm tra, giám sát
Authors: Anh Minh
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 116 .- Tr.48-50
Abstract: Đảng bộ Lữ đoàn 80 (Quân khu 4), có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và cơ động trong mọi tình huống cho Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Do tính chất, chức năng và nhiệm vụ đặc thù, nên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Đảng bộ thường đóng quân phân tán ở các đơn vị, đài, trạm nhỏ lẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34563
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.