Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3460
Title: Một số biện pháp rèn luyện phát âm cho học sinh Tiểu học qua môn học vần
Authors: Đặng, Thị Hoa
Lê, Thị Út
Keywords: Giáo dục Tiểu học mầm non
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày các cơ sở lí luận về kĩ năng phát âm cho HS lớp 1 qua phân môn học vần. Qua đó đề xuất các giải pháp giúp HS rèn phát âm. Đồng thời vận dụng các giải pháp đó vào việc thiết kế các giáo án thực nghiệm để kiểm chứng hiệu quả của các giải pháp mà luận văn đã đề xuất.
Description: 63.tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3460
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
360.12 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.