Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34649
Title: Phân tích và đánh giá Hiệu quả cải thiện tính chất môi trường đất bị nhiễm mặn khi sử dụng phân hữu cơ và vôi
Authors: Lâm, Văn Tâm
Trần, Thành
Võ, Thị Gương
Keywords: Độ mặn
Sử dụng phân hữu cơ và vôi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15(341) .- Tr.47-49
Abstract: Độ mặn đưa đến hạn chế độ phì nhiêu đất, do thiếu N, p và K nên việc bón phân hữu cơ giúp bổ sung các nguyên tố vi lượng và đa lượng, đáp ứng sự thiếu hụt dinh dưỡng trong đất nhiễm mặn, phân hữu cơ góp phần cung cấp đạm có giá trị, phóng thích lân trong đất [1]. Chất hữu cơ giúp gắn kết hạt đất nhỏ thành các khối lớn hơn, giúp gia tăng các tế khổng trong đất và giúp gia tăng sự trao đổi không khí trong đất, cần thiết cho sự sinh trưởng của cây trồng và vi sinh vật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34649
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.