Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34773
Nhan đề: Đa lý thuyết trong nghiên cứu truyền thuyết dân gian Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị An
Từ khoá: Đa lý thuyết trong nghiên cứu
Truyền thuyết dân gian
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 9 .- Tr.61-66
Tóm tắt: Bài viết: Lý thuyết đặc trưng thể loại; Lý thuyết về biểu tượng; Lý thuyết type và motif; Lý thuyết về diễn xướng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34773
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.