Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34789
Title: Thực trạng tiếp thu lý thuyết kiến trúc nước ngoài ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Hữu Thái
Keywords: Lý thuyết kiến trúc nước ngoài
Tiếp thu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 9 .- Tr.121-124
Abstract: Bài viết: Mảng phê bình khởi sắc hơn mảng lý thuyết, lý luận; Lý thuyết, lý luận và kinh nghiệm thế giới ta cần tiếp thu; Lý thuyết, lý luận và kinh nghiệm góp phần tích cực tạo bản sắc và phát triển bền vững cho kiến trúc Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34789
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.