Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3483
Title: Dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Authors: Huỳnh, Thái Lộc
Nguyễn, Thị Kiều Anh
Keywords: GD Tiểu học mầm non
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm, cũng như nội dung chương trình môn TNXH lớp 3, tác giả đề xuất các biện pháp nhằm tổ chức các hoạt động trải nghiệm khi dạy học môn TNXH lớp 3
Description: 122 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3483
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.