Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34833
Nhan đề: Khả năng ứng dụng năng lượng thông minh và vật liệu xanh trong chung cư sinh thái tại TP.HCM
Tác giả: Hoàng, Hải Yến
Từ khoá: Năng lượng thông minh
Vật liệu xanh
Chung cư sinh thái
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 280 .- Tr.78-83
Tóm tắt: Việc sử dụng năng lượng thông minh và vật liệu xanh trong xây dựng nhà ở cao tầng sẽ trở thành xu hướng tất yếu cho sự phát triển bền vững của TP. HCM nói riêng và các đô thị lớn ở Việt Nam nói chung. Bài báo đưa ra khả năng ứng dụng năng lượng thông minh và vật liệu xanh trong xây dựng nhà chung cư cao tầng sinh thái, phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu và kinh tế, xã hội tại TP.HCM. Các giải pháp đưa ra sẽ trở thành cơ sở cho các nhà thiết kế tham khảo và các nhà quản lý hoạch định chính sách phát triển đô thị trong tương lai.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34833
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.