Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34861
Title: Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công có lưu tốc lớn
Other Titles: The mix design of strength concrete using for hydraulic structures efected by high velocity flows
Authors: Hoàng, Văn Tần
Phạm, Hữu Hanh
Nguyễn, Ngọc Lâm
Keywords: Thiết kế
Bê tông cường độ cao
Công trình thủy công
Lưu tốc lớn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 11 .- Tr.68-72
Abstract: Trong các công trình thủy công vật liệu bị phá hoại rất nhanh, đặc biệt là dưới tác dụng của dòng chảy có lưu tốc lớn. Chính vì vậy việc nghiên cứu chế tạo vật liệu phù hợp với những công trình quan trọng này rất cần thiết. Trong bài viết này đưa ra phương pháp thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho các công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn. Bài viết bao gồm: mở đầu, vật liệu chế tạo, thiết kế thành phần, các tính chất của bê tông chất lượng cao chịu xói mòn và kết luận kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34861
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.